ความละเอียดของกล้องวงจรปิด ( TV Line )

คำว่า 420 เส้น หรือ 420 TV Line นั้นก็คือค่าความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด ยิ่งมีค่ายิ่งมาก ภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นละเอียดขึ้น เช่น กล้องวงจรปิด ความคมชัด 480 เส้น จะให้ภาพที่ชัดกว่า กล้อง วงจรปิด ความคมชัด 420 เส้น กล้อวงจรปิดที่มีความคมชัดสูงๆ ราคาก็จะสูงกว่าตัวที่มีความละเอียดต่ำๆ

ปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดถึง 520,540

ซึ่งความละเอียดของกล้องที่ 520 กับ 540 ไม่ได้แตกต่างกันเลย เป็นการเพิ่มตัวเลขเพื่อทำการตลาดเท่านั้นครับ