ถาม กล้องวงจรปิดติดตั้งยากหรือไม่ ควรซื้อกล้องวงจรปิดไปติดตั้งเองดีเปล่า ?

ตอบ การซื้อกล้องวงจรปิดไปติดตั้งเอง ถ้าผู้ติดตั้งไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลย จะมีความเสี่ยงอย่างมาก เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ ควรมีผู้ชำนาญในการติดตั้ง จะปลอดภัยที่สุด  ส่วนกรณีที่ไม่ได้จ้างช่างเฉพาะทางมาติด เช่นถ้าเกิดไปเอาช่างไฟ ช่าง UBC มาเดินกล้อง เพราะบุคคลเหล่านี้ สามารถเดินสายได้ก็จริง แต่อาจจะติดตั้งแบบผิดวิธี ถ้าเวลาเกิดปัญหาช่างเหล่านี้อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ติดกล้องวงจรปิดเอง